Nová akcia

06.09.2010 19:57

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.